Posts Tagged ‘generalitat valenciana’

Un jutjat dóna la raó a Acció Cultural del País Valencià i avala el títol universitari per demostrar els coneixements de valencià en les proves d’accés al professorat del 2009

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià ha donat la raó a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) en el seu recurs contra una ordre de la conselleria d’Educació que no reconeixia el títol de Filologia Catalana per acreditar “coneixements de valencià” en les proves d’accés al professorat de l’any 2009.

Segons un comunicat enviat per l’entitat aquest dijous, el tribunal valencià ha declarat nuls els annexos a què es referia el recurs, ja que la qüestió ha estat reiteradament resolta a través de diverses sentències que avalen el caràcter acreditatiu d’aquest títol universitari. ACPV ha manifestat la seva satisfacció alhora que denuncia l’intent del govern valencià “de polititzar la llengua, negar l’evidència científica i crear un conflicte artificial”.

L’entitat assenyala que aquesta sentència s’afegeix a la llarga llista que conforma d’aquesta manera “una base jurídica de gran importància per l’afirmació de la unitat de la llengua també en l’àmbit legal”. En total, amb aquesta en són 46 en referència a la llengua, i 38 exclusivament referides a la impugnació d’ordres d’oposició de la conselleria valenciana d’Educació.

En el seu pronunciament, el TSJ recorda aquestes sentències anteriors i denuncia “la reiteració de pronunciaments jurisdiccionals amb vista a la qüestió plantejada i la persistència en l’actuació de l’administració, que desatén amb la seva conducta reiterada en el que s’ha raonat en aquells”. ACPV afegeix que aquesta “obstinació” ha dut la Generalitat Valenciana a pagar 30.000 euros en costes processals.

Segons que ha informat ACPV a través d’un comunicat, les ordres recorregudes corresponen al 15 de maig del 2009, quan el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana va publicar provés d’accés al professorat de Secundària, Escoles Oficials d’Idiomes i Formació Professional. Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha dit que va decidir d’interposar un recurs per “defensa de la democràcia i dels límits del poder, perquè un poder polític no té autoritat per qüestionar els consensos científics i acadèmics, i acceptar-ho seria tornar a temps passats en els quals la ciència estava sotmesa a l’arbitrarietat del poder”.

En altre sentit, l’entitat assenyala que base de la raó de ser d’ACPV, és “la defensa i afirmació de la unitat de la llengua catalana, tant des del punt de vista filològic com legal, ja que tanta validesa legal té la denominació de “valencià” com la de “català” per referir-se a la llengua pròpia dels valencians”.

Anuncis

Els pressupostos de 2013 evidencien que el president de la Generalitat pretén perpetuar el blaverisme polític i aprofitar-lo una vegada més en el seu favor

En cercles polítics valencians s’assegura que amb la lectura dels pressupostos de 2013, el PP no té vergonya de retallar prestacions socials mentre unfla les subvencions a l’església i l’anticatalanisme.

Així ho denuncia el portaveu adjunt d’EUPV en Les Corts qui ha criticat el considerable augment en els comptes autonòmics de les partides destinades a Lo Rat Penat i a la Real Acadèmia de la Cultura Valenciana (RACV).

Tot fa pensar amb aquesta decisió política que el PP continua amb la croada iniciada per a reprendre el fantasma de l’anticatalanisme, vella dinàmica a la que recorre quan vol tirar cortines de fum sobre la seua més que dolenta gestió. Encara que ara ha traspassat una línia roja, ha destinat els diners tan necessaris per a altres coses a aquesta causa absolutament inútil.

Blanco acusa el PP de “seguir alimentant el nucli dur del seu pessebre: les organitzacions eclesiàstiques i les entitats secessionistes. Al darrere segueix tenint el mateix aparell ideològic des de fa dècades: el nacionalcatolicisme i el blaverisme més reaccionari”.

Per al diputat d’esquerres, el Partit Popular “ha subvencionat fins ara aquestes entitats sense cap tipus de vergonya. Tenia diners i els destinava a allò que més interessava, construir una xarxa clientelar al seu servei. Però ara el més greu és que ho fa sense vergonya mentre retalla tot tipus d’inversions, serveis públics i prestacions socials.

En opinió de diversos sectors que pateixen retallades des de fa mesos, “sembla que per a avivar l’anticatalanisme sí que hi ha diners”. (més…)

  • Les retallades que es constaten en els diferents capítols de la despesa en educació previst per la Generalitat Valenciana per a 2013, impliquen un retrocés de diversos anys en l’educació valenciana.

El govern valencià del Partit Popular no reflecteix en els pressupostos el tantes vegades difós, des de fa dos anys, “pla de xoc contra el fracàs escolar”. Les diferents mesures que se suposa que estarien incloses en el pla no hi apareixen explícitament com a tals i de nou les ocurrències de baix cost denominades “plans experimentals” tenen alguna constància en el pressupost. Els famosos contractes-programa només tenen per a 2012, segons la mateixa Conselleria, 1,7 milions d’euros dels 18 milions anunciats a la fi de 2011, açò sí, s’oculta la informació que el govern de Mariano Rajoy els ha fet desaparéixer del pressupost del Ministeri d’Educació o han quedat reduïts a la mínima expressió.
L’únic programa que manté una línia de subvenció és el programa de col·laboració per a la reducció de l’abandó escolar, que té una aportació de la Generalitat de 250.000 € i una altra quantitat igual que el Ministeri d’Educació hi transferirà. Un altre exemple n’és la línia destinada a subvencionar els programes de qualificació professional inicial, que també són una mesura positiva per a evitar l’abandó escolar, ja que es financen al 100% amb els fons socials europeus, sense cap aportació del govern valencià.
El millor exemple de com es demostra el valor que es concedeix al fet autonòmic és el tractament de la promoció del valencià. En primer lloc, destaca com a curiositat que la promoció i ús del valencià estiga adscrita, des de l’any passat, a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport i no a Educació com sempre ho ha estat, però que a més estiga en Patrimoni Cultural i que el seu pressupost per a compra de béns i despeses de funcionament tinga una retallada del 30% i siga d’1.305.170 € i les transferències corrents patisquen una retallada major del 48,16% i en conjunt la promoció i ús del valencià caiga a nivells de 1996. (més…)

La companyia elèctrica ha tallat la llum a les conselleries de Justícia i Benestar Social i Agricultura – La Biblioteca Valenciana també s’ha vist afectada. 

Diversos departaments del Govern valencià entre els quals es troben la conselleria de Justícia i Benestar Social (passeig de l’Albereda) i la d’Agricultura (Amadeo de Savoia) s’han quedat a les fosques al voltant de les dotze del migdia quan l’elèctrica Gas Natural Fenosa ha tallat el subministrament de llum per l’impagament dels rebuts. En les dependències de Justícia -antiga conselleria de Solidaritat- en la plaça Sant Nicolás, els funcionaris tampoc han pogut treballar perquè els servidors estaven apagats.

La conselleria de Sanitat en el carrer Mícer Mascó també ha rebut l’amenaça de tall de llum aquest matí, però s’ha impedit l’accés als tècnics que acudien a executar el tall del subministrament elèctric. Els treballadors que es trobaven en aqueix moment en la seu de Sanitat han sigut convidats a apagar correctament els seus ordinadors i se’ls ha recomanat que no utilitzaren els ascensors, davant un eventual cort del subministrament. Esquerra Unida ha demanat la compareixença del conseller Luis Rosat, perquè explique els impagaments a les elèctriques i els corts de llum d’avui.

A més de les conselleries, la Biblioteca Valenciana, en el Monestir de San Miguel dels Reis, també s’ha vist afectada, encara que ja ha recuperat la normalitat. En aquest sentit, Generalitat espera que al llarg d’esta vesprada es recupere la normalitat en el subministrament també en la resta de dependències afectades.

(més…)

La Generalitat dóna de baixa 137.806 euros per a promocionar la llengua i suprimeix línies de subvenció

Les modificacions pressupostàries aprovades pel Consell durant el segon semestre de 2011 van deixar tremolant les ja de per si mateix minvades partides per a promocionar el valencià. Un dels ajustos -acordat el 15 de juliol- es va portar per davant línies de subvenció completes; com les ajudes a la promoció teatral al valencià o a l’edició en valencià del llibre de text no universitari. En total, la transferència de crèdit des de diversos capítols de diverses conselleries al “calaix de sastre” de Despeses Diverses va implicar la retirada de 137.806 euros que en el seu moment el Consell va posar en els comptes públics per a la promoció lingüística. A més de les línies citades -consignades en la Conselleria d’Educació- la retallada va afectar a les ajudes a entitats privades, a entitats locals i a la formació en promoció lingüística.
L’acord, que va signar la llavors vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León, va suposar en termes globals el trasllat de 37 milions d’euros a la secció Despeses Diverses. El Consell ho va justificar per l’existència de disponibilitats de crèdit en una sèrie de subvencions. La minoració no solament va afectar a les ajudes al valencià. Educació, la més afectada, va eliminar 7,2 milions d’euros per a la gratuïtat dels llibres de text (en el seu moment promesa estavella de l’Executiu de Francisco Camps), així com un important muntant d’ajudes a la investigació, els ensenyaments artístics, beques per a l’aprenentatge de llengües estrangeres, etc. En total, la retallada en Educació es va xifrar en 27 milions d’euros.
Partides fins fa poc intocables també van patir l’ajust, entre elles, les indemnitzacions a les víctimes del terrorisme. La Conselleria de Governació va perdre al voltant de mig milió d’euros amb destinació a aquest col·lectiu.
Les modificacions pressupostàries que, tal com va informar aquest diari dimecres passat, van afectar afecten a un total de 602.696.425 euros, evidencien també com el Consell ha hagut de tirar mà de tot tipus de recursos per a tapar forats. Així, segons consta en un dels acords, la Conselleria de Justícia va pagar in extremis 1,5 milions d’euros al col·lectiu d’advocats del torn d’ofici acudint a disponibilitats pressupostàries en partides sensibles com la cooperació internacional, la integració d’immigrants, entre altres partides de marcat caràcter social.

Per tal d’arribar a l’“ús normal i oficial” del valencià que prescriu l’Estatut d’Autonomia, el procés de normalització lingüística ha estat i ha de continuar sent una tasca col·lectiva, on se sumen els esforços i les complicitats de tots. I dic això per les notícies aparegudes en els mitjans de comunicació relatives a les reivindicacions d’un dels col·lectius que ha contribuït de manera decisiva a la normalització en l’àmbit de l’administració autonòmica: els tècnics de promoció lingüística.

 

Les reivindicacions dels tècnics porten al primer pla una qüestió que és clau per a la qualitat de la nostra administració i per al futur de la llengua: quin és el paper que la Generalitat Valenciana dóna a l’ús del valencià com a administració,com a institució valenciana i com a servei al ciutadà. Perquè això revela amb claredat si per a la màxima institució d’autogovern dels valencians els tècnics lingüístics que hi treballen són simples “traductors” del castellà al valencià. És a dir si, per a la Generalitat, la normalitat és que tot es faça en castellà i que aquests tècnics s’encarreguen de traduir al valencià els documents en què la versió valenciana esdevé ineludible. O, al contrari, si, com correspon al nom i a l’esperit amb què es crearen les places, aquests professionals són “tècnics de promoció” i de “normalització”, és a dir, promotors de l’ús normal de la llengua pròpia en l’administració que hi hauria de ser la capdavantera. La qüestió és crucial i, com a tal, s’hauria de resoldre des de la col·laboració i el diàleg entre totes les parts implicades. Decidir si els tècnics han de dependre de manera funcional i orgànica d’una Subdirecció de Política Lingüística o si han d’estar adscrits a cada conselleria entra dins el marge de discrecionalitat i d’organització que la Generalitat té com a administració. De fet, pot ser beneficiosa una coordinació eficaç de tots els tècnics. Però més enllà d’aquest fet organitzatiu, allò que sembla indiscutible és que la millor —si no l’única— manera d’exercir les tasques de promoció en una conselleria o unitat administrativa és integrant-s’hi i entrant en contacte directe amb el personal de cada centre.

Quant al model de llengua, un altre punt que s’ha suscitat, hauria de ser flexible i entenedor, i alhora neutre i formal, com fan totes les llengües de cultura i com correspon a l’àmbit de què es tracta. Els Criteris lingüístics de la Generalitat Valenciana, els únics formalment publicats per la institució, compleixen aquest paper i, de fet, foren elaborats conjuntament per tècnics de la Generalitat i d’altres administracions públiques, com la Diputació o les universitats, en un valuós consens i amb una connexió que caldria no malbaratar. No cal dir que els criteris no són estàtics i, si cal, es poden revisar, però sempre comptant, com ja es va fer en el seu moment, amb la participació de tots i amb els consensos necessaris. (més…)

L’entitat lamenta l’actitud d’ajuntaments com el de Meliana, que han amortitzat la plaça del tècnic de promoció del valencià, o de la Generalitat Valenciana, que ha mermat la figura dels traductors de valencià.
Escola Valenciana ha denunciat atacs injustificats a la promoció de la llengua pròpia des de les administracions. En un comunicat emès aquesta setmana, l’entitat ha alertat que la societat es troba davant “un perill real de retrocés en l’ús social del valencià si les institucions enceten una dinàmica de retallar en matèria de normalització lingüística”.Escola Valenciana ha explicat que aquest mes de desembre és especialment important donat que és quan es decideixen els pressupostos de les corporacions municipals i també de la Generalitat: “Ens preocupen actituds com les de l’ajuntament de Meliana, però no és un cas aïllat. A la ja anunciada retallada dels dobladors en valencia a RTVV li va seguir la retallada en traductors de valencià de la Generalitat”.

Escola Valenciana ha anunciat que realitzarà una bateria de reunions amb els diferents partits polítics amb l’objecte de posar en valor el manteniment de les propostes i càrrecs vinculades amb la promoció del valencià. “Tot allò que s’ha anat aconseguint al llarg dels darrers 30 anys no ho podem llançar ara en pocs mesos”, han destacat. (més…)