Posts Tagged ‘educació’

Conselleria proposa una oferta d’ocupació per a 2018 i 2019. El Sindicat STEPV també fa propostes de millora del decret d’inspecció

STEPV
La Mesa Sectorial ha tractat l’Oferta Pública d’Ocupació (OPO) i la proposta de nou decret d’inspecció. Quant a l’OPO, la Conselleria d’Educació ha proposat no convocar oposicions en 2017 (excepte les ja compromeses en l’oferta del curs passat de les especialitats d’FP i Art i Disseny) i acumular les places en 2018 i 2019. També ha proposat convocar places només del cos de mestres en 2018 i places només de la resta de cossos en 2019.

Per a STEPV el sistema de concurs oposició és un filtre per la càrrega subjectiva que comporten les proves de la fase d’oposició

STEPV s’ha mostrat favorable a la proposta de no convocar oposicions en 2017, com ja vam demanar el curs passat respecte a la convocatòria de 2016, per tal de treballar propostes que garantisquen la consolidació del professorat interí.

En eixe sentit, el Sindicat ha proposat aplicar la Disposició Transitòria Quarta de l’EBEP (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic) pel qual es poden aplicar processos de consolidació de les places ocupades per personal interí. A més, també ha proposat que aquests processos de consolidació es realitzen a través d’un concurs de mèrits, cosa que també permet l’EBEP en l’article 61.

Aquesta proposta està justificada per l’Acord de legislatura en el marc de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública signat, entre altres sindicats, per Intersindical Valenciana. En l’esmentat acord es reconeix, també per a l’àmbit educatiu, que els nivells de temporalitat en la funció pública “ha escalat fins nivells inacceptables que podrien arribar a comprometre la qualitat del servei públic”. En el mateix acord, s’inclou la possibilitat d’activar processos de consolidació d’ocupació temporal previstos en l’EBEP per tal d’aconseguir aquesta finalitat, és a dir, la reducció de la temporalitat a un màxim del 10%. Actualment, la taxa de temporalitat en el sector educatiu està per damunt del 20%.

Per a STEPV el sistema de concurs oposició és un filtre per la càrrega subjectiva que comporten les proves de la fase d’oposició, a la qual cosa s’afegeix el poc temps que tenen els tribunals per atendre totes les persones aspirants en igualtat de condicions, la qual cosa provoca que en molts casos no s’apliquen els criteris de mèrit i capacitat que regeixen la convocatòria d’oposicions. Per això, STEPV ha fet la proposta de consolidar el professorat interí mitjançant els procediments previstos en la normativa en vigor, alhora que continuarà treballant per modificar el Reial Decret d’accés i ingrés a la funció pública docent, per incloure l’accés diferenciat com a fórmula per accedir a la docència.

Quant a les oposicions de les especialitats d’FP i Art i Disseny, que estaven contemplades en l’oferta de l’any passat, la Conselleria les convocarà perquè ja estan pressupostades i compromeses. STEPV ha proposat que s’aclarisquen els requisits específics per a les oposicions d’Art i Disseny quant a l’exigència de titulacions per a acreditat la capacitat de tutel•la de les investigacions de l’alumnat, ja que el Sindicat interpreta que no és obligatori aquest requisit en Art i Disseny i provocaria que molts docents no puguen presentar-se a les oposicions per no tindre aquestes titulacions (màster en ensenyaments artístics, DEA o doctorat).

La Conselleria s’ha compromés a convocar pròximament una comissió de treball per analitzar les propostes plantejades i buscar acords.

Quant al decret d’inspecció, STEPV ha traslladat a la Conselleria les propostes d’ADIDE (Associació d’Inspectors i d’Inspectores d’Educació) i, a més, ha fet una sèrie de propostes de millora del document.

Anuncis

Teories de l’aprenentatge

Posted: 6 Octubre 2016 in Educació
Etiquetes: , ,

IDEES DE CADA TEORIA

1.- L’escola nova:

– resposta a un model d’escola tradicional o clàssica.

– inadequació a la realitat, divorci entre l’escola i la vida.

– educa la personalitat individualista, competitiva.

– trenca amb l’autoritarisme i les exigències de submissió i ensinistrament de l’escola clàssica.

– sorgeix a Europa a finals del s. XIX.

– es fomenten els mètodes o formes de fer sobre els continguts.

– es prioritza l’activitat pràctica enfront de la reflexió teòrica.

2.- L’escola marxista:

– apareix al final del segle XIX i l’inici del XX.

– les escoles no són institucions aïllades, sense conexió amb l’entorn polític, cultural i econòmic.

– difusió, construcció i control dels continguts.

– la crítica en l’educació com a motor de canvi social.

– no hi ha cap tipus de persona i societat millor que una altra.

3.- Teories reproduccionistes:

– sorgeix a principis del segle XX.

– influïdes pel marxisme.

– connectades íntimament amb el context polític, cultural i econòmic social.

– l’escola és l’aparell ideològic de l’estat.

– audiència obligatòria i gratuïta, composta per la totalitat dels xiquets.

– sistema d’ensenyança francés.

4.- Teories de la resistència:

– també anomenades de l’oposició.

– superar les posicions pessimistes de les teories de la reproducció.

– analitzen la producció escolar.

– relacions entre l’escolarització i l’estat.

– posen més atenció en el paper del conflicte i la contradicció.

– pedagogia crítica al si d’una pràctica educativa alliberadora.

– l’escola és lloc on les coses es produeixen.

5.- Teories antiautoritàries:

– desenvolupament d’una escola no autoritària.

– supressió de la institució escolar per la seua ineficàcia per a aconseguir formar adequadament a l’ésser humà.

– es substitueix l’escola per xarxes educatives.

– l’individu accediria lliurement a l’educació.

– rebuig a la figura autoritària del mestre.

– l’abolició del monopoli del coneixement.

– l’organització democràtica i assembleària de l’escola.

– possibilitat d’analitzar els problemes individuals i conflictes socials.

– la llibertat com a principi, medi i fi.

VINE DE VOLUNTARI/ÀRIA!

Posted: 17 Març 2016 in Educació
Etiquetes: ,

riego4 peqQuè podem oferir-te com a voluntari/ària?
El Projecte Primavera Educativa ofereix en coordinació amb la FEM (Fundació Esportiva Municipal) als voluntaris/àries que s’incorporen activament, els serveis següents:
Uniforme per a la seua identificació.
Formació.
Avituallament.
Assegurança de responsabilitat civil i d’accidents.
Certificació de participació com a voluntari/ària de la #primaveraeducativa.
Descomptes per al Bioparc i CAC (Ciutat de les Arts i les Ciències)

** Aquells voluntaris/àries que continuen realitzant serveis en altres esdeveniments amb FEM també gaudiran de descomptes a: Fun on Ice, Interesport, McDonald’s, Hotels Sidorme (sorteig d’una nit d’hotel), etc.
I l’obtenció de crèdits oficials mitjançant un conveni de col·laboració amb la Universitat de València, la Nau Gran i la UCV (Universitat Catòlica de València)

Voluntariat Primavera Educativa
Per assegurar el correcte desenvolupament i coordinació de les activitats de l’esdeveniment, s’ha creat una borsa de voluntariat a la qual es pot accedir per mitjà d’aquesta mateixa pàgina web.
L’objectiu d’aquesta proposta és:
Coordinar les activitats que es desenvolupen i formen part del programa.
Realitzar els processos de selecció corresponents amb l’objectiu d’establir un catàleg de llocs segons els nivells de responsabilitat.
Donar una formació general de continguts amb una àmplia explicació de l’organització de l’esdeveniment en col·laboració amb FEM.

Com puc ser voluntari/ària de la #primaveraeducativa?
No fa falta ser docent ni tindre relació amb l’àmbit educatiu. Només és necessari ser major de 16 anys i creure en la idea que “TOTA LA SOCIETAT EDUCA”.
Per participar-hi com a voluntari/ària, hauràs d’omplir la sol·licitud que trobaràs a la web de Primaveraeducativa.
En funció del teu perfil podràs participar en l’organització i coordinació de l’esdeveniment, segons nivells de responsabilitat i amb un curs previ de formació totalment gratuït.
Per a tot açò serà necessari que signes el compromís de voluntari/ària.
Una vegada inscrit/a, et convocarem a una formació aproximadament un mes abans de l’esdeveniment.

Vine amb el teu alumnat!
Si vols vindre de voluntari/ària amb els teus alumnes majors de 16 anys, envia un correu a primaveraeducativa@gva.es amb les teues dades de contacte (nom i cognoms, telèfon i correu electrònic) i t’explicarem els passos que has de seguir.

diari
El Diari de l’Educació és un mitjà de comunicació digital que neix amb la voluntat d’informar sobre educació en tots els seus nivells, des de les escoles bressol fins a la universitat i la recerca; amb un marc de referència català però amb una perspectiva internacional. A la vegada, El Diari de l’Educació pretén ser una eina de trobada per a tota la comunitat educativa, una plataforma on els diferents actors que intervenen en la formació dels infants i joves s’hi sentin representats i puguin abocar-hi les seves preocupacions i iniciatives.

Conselleria d'Educació

Termini d’inscripció: fins el 25 de novembre

Cursos de la Conselleria d’Educació adreçats a docents de centres sostinguts amb fons públics i les respectives proves finals conduents a l’obtenció de:

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha recordat als pares dels alumnes, convocats a la vaga general de l’ensenyament del pròxim dijous, que el col·lectiu de docents té un lloc de treball assegurat, a diferència de la majoria d’ells.
Wert
“Cal tenir en compte, de cara els pares, que el col·lectiu de docents té un lloc de treball assegurat i, no obstant açò, els pares s’estan enfrontant a unes taxes de desocupació molt elevades i dificultats econòmiques importants”, ha asseverat la secretària d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, Montserrat Gomendio, que ha valorat la vaga del dijous a la qual està cridada tota la comunitat educativa.

La secretària d’Estat també ha indicat que evitar que els alumnes acudisquen a les aules i no permetre que seguisquen millorant la seua formació “no beneficia a ningú: ni a pares ni a alumnes ni a la societat en el seu conjunt”.

Gomendio ha acusat als sindicats docents de secundar i animar a la vaga amb raons que “gens tenen a veure” amb la reforma educativa del Govern, i els ha acusat de justificar aquest atur sobre la base d’unes reclamacions laborals del professorat, que tenen a veure amb “millores salarials, disminució de la càrrega lectiva i dels alumnes per aula”.

“Les raons no estan en absolut relacionades amb la reforma educativa”, ha asseverat la secretària d’Estat, que reconeix que el “únic” que pot preocupar als pares és l’augment de la ràtio, encara que els recorda que, en aquest punt, Espanya “segueix per sota” de la mitjana de l’OCDE i de diversos països amb millors resultats.

(més…)

thumb_474__4

‘És absurd que se’ns denegui de participar durant una hora en un debat sobre qualitat educativa a la televisió pública valenciana’, diu un dels directors

Fa pocs dies que es va fer la presentació de la nova imatge de RTVV, en què la cadena es definia més transparent, participativa i plural. Doncs avui la conselleria d’Educació ha denegat a dos directors de centres educatius el permís per a participar en una tertúlia sobre ensenyament.

Avui un dels temes de la tertúlia del programa matinal ‘De nou‘, presentat per la periodista Victòria Maso, era l’informe Pisa d’Adults –que avalua el rendiment acadèmic dels estudiants i va a càrrec de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE)– i l’aplicació de la LOMCE al País Valencià.

L’equip del programa de televisió es va posar en contacte amb dos directors d’escoles públiques i en valencià per tal que participassen al debat. Tots dos van demanar permís a la inspecció educativa la setmana passada i no van obtenir cap contestació fins ahir, quan els van dir que calia que s’adreçassen directament a la Direcció General de Centres i Personal Docent, comandada per Santiago Martí Alepuz.

A Laura Font, directora del CEIP Malva-rosa de València, li van dir telefònicament que no li donaven el permís per defecte de forma, perquè havia marcat la casella de ‘formació’ a l’hora de demanar permís. ‘Passa que no hi ha cap casella on s’especifique que es demane permís per anar a un programa de televisió’, ha dit Font. Pel que fa a Jaume Fullana, director delCEIP Gabriel Miró de Calp, ha rebut per resposta el silenci administratiu.

Tots dos directors han optat per no participar en el debat televisiu, car tenint en compte la resposta de la conselleria podrien haver estat expedientats. Tant Laura Font com Jaume Fullana són dos docents amb una llarga trajectòria en el món educatiu valencià. Font és presidenta de la CAPPEPV, la Coordinadora d’Escola Valenciana a la ciutat de València, presidenta de la Fundació Sambori i forma part de la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana. Jaume Fullana és president de la CAPPEV, la coordinadora de l’entitat cívica a la Marina Alta. Fullana és precursor d’Enxarxa’t, la Xarxa de Centres de Qualitat que forma part de l’entitat cívica. A més, coordina la comissió d’educació d’Escola Valenciana i forma part de la Unitat per a l’Educació Multilingüe de la Universitat d’Alacant. Tots dos són veus autoritzades per a parlar sobre qüestions educatives des d’una visió de l’ensenyament valencià que duu a terme programes òptims des de l’escola pública.

‘És absurd’

‘És absurd que mentre la conselleria d’Educació concedeix permisos a diari per infinits motius menors, a nosaltres ens denegue de participar durant una hora en un debat sobre qualitat educativa a la televisió pública valenciana’, ha destacat Jaume Fullana. Escola Valenciana ha afegit que ‘impedir de participar en debats sobre el futur de l’educació valenciana va contra el treball per millorar del nostre model educatiu i denota una manca d’educació democràtica i de voluntat de diàleg’.

L’Associació Valenciana de Directors d’Infantil i Primària, a més de la Federació d’Ensenyament de CC.OO PV, STEPV, FETE-UGTPV i FAPA-València donen suport als directors i membres d’Escola Valenciana que han estat censurats per l’administració educativa, que ha impedit que expressassen una visió professional sobre la LOMCE i l’Informe Pisa d’Adults en un mitjà de comunicació que hauria de ser de tots els valencians.

(més…)