Posts Tagged ‘curs’

Curs de valencià – presencial

Posted: 16 Març 2013 in General
Etiquetes: , , , , ,

CURS INTENSIU DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES DE VALENCIÀ MITJÀ DE LA JQCV

llengua

OBJECTIUS:

Preparar l’examen per a obtenir el títol del Grau Mitjà (C1) en la prova de la JQCV.

CONTINGUTS:

Continguts curs grau mitjà (C1)

 1. Comprensió lectora
  1. tipologies textuals: text narratiu, descriptiu, instructiu, argumentatiu…
 2. Expressió escrita:
  1. propietats del text: adequació, coherència, cohesió, correcció
 3. Estructures lingüístiques:
  1. lèxic i semàntica: derivació, composició, barbarismes…
  2. morfologia i sintaxi: díctics, verbs, pronoms febles, perífrasis verbals…
  3. ortografia: accentuació gràfica, apostrofació, contracció, dígrafs, vocalisme…
 4. Expressió i interacció orals:
  1. lectura, intervenció oral i elocució estàndard.

Versió Presencial

Preu:  Col·legiats 150 € de qualsevol COL·LEGI PROFESIONAL DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT O CDL

NO Col·legiats: 200 €

Data:  DEL 6 AL 24 DE MAIG DE 2013.

          

Horari: De dilluns a divendres

 • Curs de matí de 9.30 a 13.30 hores
 • Curs de vesprada de 16.00 a 20.00 hores

Matrícula :

 1. Descarrega’t document word doc descarga
 2. Envia’l a cdl@cdlalicante.org o mitjançant fax al número 965 22 76 77

DRET DE MATRÍCULA

 • Es facilitaran fotocòpies i material per al curs, però el personal docent podrà determinar un llibre de text específic.
 • No es tornarà l’import de la inscripció llevat que s’avise almenys una setmana abans de la celebració del curs.
 • El nombre mínim d’apuntats al curs és de 12. Si finalment no es reuneix aquesta quantitat, no es faria el curs i es tornarien els diners als apuntats.
 • Una vegada finalitzat el curs, s’expedirà un certificat d’assistència sempre que s’assistisca mínim a un 80% de la totalitat de les classes del curs.
 • +info cdlalicante.org
Anuncis

Com crear i publicar el teu ebook

Posted: 6 Octubre 2012 in Llibres
Etiquetes: , ,

Com crear i publicar el teu ebook és un taller pràctic de creació i publicació digital, que es desenvoluparà en el Laboratori d’Escriptura (C/ Joan Blanques, 12, Barcelona), i en ell es donaran els passos i elements imprescindibles per a crear un ebook, des del format fins a la gestió de royalties. El taller posarà especial èmfasi en el canal de distribució Amazon, la major llibreria on-line del món.

Al final del curs, l’alumne disposarà de tota la informació necessària per a publicar els seus propis ebooks i aconseguir el màxim rendiment del seu esforç editorial on-line. Com crear i publicar el teu ebook està pensat per a escriptors, editors, dissenyadors i totes aquelles persones interessades en l’edició de continguts digitals, que tinguen coneixements bàsics de Microsoft Word i d’Internet (però no és imprescindible tenir coneixements específics de programació: HTML, XML i CSS).

El curs té un preu de 90 euros. Serà impartit per Steven Tolliver, Soci-Director de Hooked, consultoria en edició digital, co-fundador de Manfatta i autor del llibre Publica el teu ebook en Amazon.

En una sessió s’abordaran els temes “Què és un ebook”, “El mercat editorial i les plataformes de publicació i venda d’i-books” i “El procés de conversió d’un manuscrit a ebook”. L’altre dia serà més pràctic, amb els temes “El procés de conversió d’un manuscrit a ebook, pas a pas” i “El gestor de publicació de Amazon”.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb Laboratori d’Escriptura en el telèfon 93 213 94 89 i en el correu cursos@laboratoriodeescritura.com

Com es fa un llibre pop-up

Posted: 5 Octubre 2012 in General, Llibres
Etiquetes: , ,


T’agradaria saber com es fa un llibre pop-up? Si, com nosaltres, assegues fascinació per aqueixos llibres en els quals la lectura es fa tridimensional i les il·lustracions cobren vida, segur que t’interessa aquest curs impartit per l’artista gràfica Liliana Infant i organitzat per Laboratori d’Escriptura (C/ Joan Blanques 12, Barcelona).

En “Com crear un llibre Pop-up” s’introduirà a l’alumne en el món del pop-up, mostrant diferents exemples editorials i artístics, així com una ressenya informativa del món de l’enginyeria de paper i el pop-up. Posteriorment es procedirà al desenvolupament d’alguns mecanismes desplegables.

El curs està pensat per a persones interessades en el llibre pop- up com a il·lustradors, dissenyadors, fotògrafs i realitzadors en general, doncs la intenció final del curs serà la de crear un monstre (un dummy) emprant material de producció pròpia de cada participant.

El programa del curs és el següent:

-Introducció: La mecànica del llibre. L’ocult i la transformació: Solapes, imatges combinades, ruletes i imatges transformables.
-Llibres mòbils i desplegables. L’estructura tridimensional: Teatrillos, carrusel i tunel.
-Mecànica Pop-up. La imatge tridimensional: Dels 90º als 180º

Més informació sobre el curs en laboratoriodeescritura.com

Liliana Infant, artista gràfica, és llicenciada en Comunicació Gràfica per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. Graduada en Gravat i Tècniques d’Estampació, així com en Enquadernació Artística, per la Escola Suiperior de Disseny i Art Llotja. L’estètica de la seua obra es basa en imatges infantils que conviuen amb temes fonamentals del seu interès com el són la mort, el femení i el treball, entre uns altres. La seua obra té dos vessants creatius regularment unides al llibre com a eix de realització: la il·lustració i el llibre d’artista. En la primera ha treballat com a il·lustradora freelance per a projectes d’àlbum il·lustrat i revista. I en la segona ha col·laborat en tallers de gravat i enquadernació. Com a resultat d’aquest exercici creatiu ha realitzat variades peces de llibres acte-editats, llibres objecte i llibres d’artista, a través del segell Caballito del Diable, en col·laboració de Zoel Forniés.

CURSOS D’ESTIU UNIVERSITAT JAUME I, JULIOL 2012

A l’entorn de les Normes de Castelló: ambient, context cultural i repercussions

Sala de Graus de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I.

11, 12 i 13 de juliol de 2012

 

Preu del curs

TARIFA A

            50 euros per a alumnat (s’ha d’adjuntar el carnet d’estudiantat).

            70 euros per a professorat i SAUJI.

            80 euros per al públic en general.

 

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

La matriculació es pot fer únicament per Internet, en la pàgina: http://inscripcio.uji.es

Les places són limitades.

No s’admeten oients als cursos.

El rebut, una vegada imprès, té una validesa de 3 dies naturals. Si el pagament no s’ha fet efectiu abans que finalitze aquest termini, es perd la plaça reservada i aquesta queda lliure, o, si el curs s’havia tancat perquè s’havien cobert les places, es contactarà amb les persones en llista d’espera per ordre d’inscripció.

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR AL SASC

Rebut del banc amb segell de l’entitat bancària.

Fotocòpia del DNI per a l’expedició del certificat d’assistència.

Si escau, fotocòpia del carnet d’estudiant, de SAUJI i/o declaració de no tenir contracte de treball.

 

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC) de la Universitat Jaume I

Local 15 de l’Àgora Universitària. Campus del Riu Sec, 12071 Castelló de la Plana

Tel.: 964 728 896

Correu electrònic: sasc@uji.es

Horari: de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres

 

Més informació: http://www.uji.es/serveis/sasc/cest2012

  (més…)

 1. Llengua minoritària és aquella que presenta un nombre reduït de parlants en relació amb altres llengües.

 2. Llengua minoritzada és aquella que, en un determinat context social, no té un ús normal a causa de la influència d’una altra llengua.

 3. Substitució lingüística: quan conviuen dues llengües i la més forta envaeix definitivament els àmbits d’ús de la llengua pròpia d’una comunitat determinada, l’equilibri entre aquestes es trenca i es produeix la progressiva substitució de la llengua minoritzada.

 4. La normalització lingüística és el procés a través del qual una llengua aconsegueix ser normal en cadascun dels àmbits d’ús de la seua societat.

 5. La normativització lingüística és la codificació del sistema lingüístic, és a dir, la regulació de la normativa.

 6. La diglòssia és la coexistència de dues llengües en una comunitat de parlants, però tenint una més consideració política i social, de manera que l’altra cada volta es parla menys i tendeix a desaparéixer.

Distribució d’usos de les llengües: la llengua majoritària o dominant s’usa per als àmbits públics (ensenyament, administració, mitjans de comunicació…) mentre que la llengua minoritària o recessiva queda reduïda als àmbits privats (família, amics…)

 1. El bilingüisme és l’ús alternatiu de diverses llengües que fa un individu i, per extensió, un grup social.

 2. Les varietats geogràfiques o diatòpiques són el conjunt de trets (fonètics, morfològics, sintàctics o lèxics) que comparteixen les persones que viuen en un territori determinat. Se sol emprar el terme dialecte especialment per a referir-se a la variació geogràfica d’una llengua.

 3. Les varietats funcionals, diafàsiques o registres són les diverses maneres de parlar depenent de la situació, el tema, la intenció, el receptor, etc.

 4. Les varietats socials o diastràtiques són el conjunt de trets lingüístics que identifica un grup social determinant (el parlar de la delinqüència, la llengua dels grups professionals). També s’anomena argot.

 • ENFOCAMENT COMUNICATIU

Cal donar a les tasques de la classe un sentit comunicatiu, això és, ensenyar l’alumnat a usar la llengua (oralment o per escrit) en un context i amb una finalitat.

Classe tradicional: Escriviu una redacció sobre la primavera / Escriviu una redacció sobre el que heu fet el cap de setmana.

No hi ha un context real, ni un destinatari real. Context artificial. RESULTAT: poca motivació de l’alumnat, no es produeix un aprenentatge significatiu.

Cal crear un context, que el text tinga un destinatari real, que servisca per a una utilitat real. Imitar els textos que els alumnes produiran fora de l’escola. Dotar a la classe de llengua d’un significat real.

 • REFLEXIÓ GRAMATICAL

No s’ha de treballar la gramàtica com a finalitat. La gramàtica, és a dir, la llengua, el codi, no és l’objecte d’estudi de la classe de llengua. La gramàtica és un mitjà per a comunicar-se. Cal treballar la gramàtica en un context més ampli, en un context comunicatiu.

Primer han d’aprendre a comunicar-se, després a perfeccionar el domini sobre la llengua. “La llengua s’aprén amb l’ús”.

En aquest projecte d’escriptura, el treball de la gramàtica es realitza en un context més ampli, la redacció d’una carta. Es treballa la gramàtica en ACTIVITATS dins d’una TASCA més àmplia que és la redacció de la carta.

TASCA: redactar i enviar la carta

ACTIVITAT: pràctica sobre l’ús de les majúscules i els signes de puntuació

 •  LES HABILITATS DE L’ESCRITEL PROCÉS DE COMPOSICIÓ TEXTUAL, PROCÉS D’ESCRIPTURA

Exemple de projecte d’escriptura.

Encomanem a l’alumnat una TASCA en la qual ha de realitzar un PRODUCTE FINAL segons les instruccions que se li donen. La tasca sempre té com a resultat un text (oral o escrit) amb un propòsit o finalitat comunicativa, està ancorada a un context (tan real com siga possible) i té uns destinataris reals.

En aquest cas, el producte final és una carta.

Primer, i d’acord amb el PROCÉS DE COMPOSICIÓ TEXTUAL que hem estudiat, començarem amb la primera fase del procés:

 1. LA PLANIFICACIÓ TEXTUAL.

  Començarem EXPLORANT LES CIRCUMSTÀNCIES (segons Cassany), això és, analitzant el context: a qui escrivim, per a qui escrivim, de què parlarem; i GENERANT IDEES: de què parlarem

 2. TEXTUALITZACIÓ

  Primer esborrany

  I REVISIÓ: amb els alumnes i amb models de carta que proporcionarà la professora

  [Treball de llengua:

  – sobre el gènere textual (la carta): estructura, fórmules de comiat i salutació (Benvolgut, Estimat, Hola / Rebeu una salutació cordial, Fins prompte), registre formal o informal…

  – sobre el tipus de text (argumentatiu): arguments més efectius en la carta

  – de gramàtica: majúscules, signes de puntuació…

  REVISIÓ Segon esborrany: reescriptura del primer esborrany a partir dels documents elaborats

  Document definitiu: Redacció després d’una correcció del mestre

Pròximament:: CURS INTENSIU DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES DE VALENCIÀ MITJÀ DE LA JQCV

Lloc: CDL Alacant – Avinguda Salamanca, 7 –
          03005 Alacant.
          tel. 965227677
         Hores: 60, dos torns: matí o vesprada
        Dates: del 7 al 25 de maig
        OBJECTIU del CURS: preparar-se per a obtindre el certificat del Mitjà en l’examen del mes de maig de la JQCV.
        Més informació: 965227677 i al web