Posts Tagged ‘Consellera’

Els nous centres se situaran a València, Alacant, Elx, Santa Pola, Calp, Torrent i La Vall d’Uixó
València. La consell
La primera fase d’implantació dels Centres d’Iniciativa Social (CIS) es concretarà amb set nous col·legis privats concertats en els municipis de València, Alacant, Elx, Torrent, Santa Pola, Calp i La Vall d’Uixó. Una previsió que coincideix amb la de la Conselleria d’Educació. María José Català, en una entrevista concedida a LAS PROVINCIAS al desembre, ja va donar pistes en aquest sentit en concretar la localització d’algun d’ells.La iniciativa del departament autonòmic s’impulsa a imatge i semblança del pla desenvolupat a Madrid, on ja funcionen mig centenar d’instal·lacions d’aquest tipus, nascudes de la col·laboració públic-privada. Es tracta d’escoles que s’alçaran en parcel·les d’ús públic cedides pels municipis i les obres dels quals de construcció seran escomeses per entitats privades que avançaran la inversió i s’encarregaran de gestionar el centre durant 75 anys.Com a contrapartida, el departament autonòmic es compromet a signar amb els titulars el concert educatiu, de manera que l’Administració assumeix les despeses de funcionament i de personal mitjançant les quanties fixades en la normativa vigent. Una vegada acabe el termini de la concessió, la propietat tornarà a la conselleria. A més, l’empresa abonarà un cànon anual, que Català ja ha avançat que no serà molt elevat tenint en compte que els promotors hauran de fer un important desemborsament per a executar les obres.

Des d’Educació van preferir no concretar els municipis triats, encara que és cert que es va parlar d’entre set i deu durant la primera fase. Quant als terminis, la iniciativa ja naix amb un important retard respecte a les previsions inicials. En el seu moment, el llavors conseller José Císcar va anunciar que els primers obririen les seues portes per al curs 2013-2014, un termini impossible de complir ja que ni tan sols s’ha iniciat el concurs públic que ha de servir per a seleccionar a les empreses. A més cal afegir l’execució de les obres, que es perllongarà, almenys, un parell d’anys. Tal com van explicar des d’Educació, l’inici del procés és «imminent» i arribarà quan s’ultimen els informes jurídics pendents i es compte amb el vistiplau d’Hisenda. No es pot oblidar que els CIS impliquen un augment de la despesa dels concerts, que no es produirà fins que se signen amb l’Administració una vegada òbriga el centre. No obstant açò, és un cost fix que anirà incrementant-se a mesura que els alumnes vagen superant cursos i etapes. Com en tots els àmbits, aquests no han escapat a les dificultats de tresoreria, amb un creixement ínfim en els últims anys.

Els promotors dels CIS poden ser des de fons d’inversió fins a empreses del sector educatiu, passant per cooperatives o ordres religioses. Segons Educació, ja s’han interessat mig centenar d’entitats. El benefici per a aquestes radica en els ingressos derivats dels serveis i activitats extraescolars, mentre que el model mixt permet a l’Administració estalviar-se el cost de les obres. Segons un informe de la patronal Cece, la despesa per alumne en un concertat és la meitat que el que es genera en un centre públic.

El concurs es regirà per un plec de condicions en el qual es donarà una puntuació destacada al projecte educatiu, una manera d’evitar una mercantilización de l’educació, que és precisament la principal crítica dels detractors, que consideren que se cerca beneficiar a empreses privades i que restarà recursos de la xarxa pública.

Per a la selecció dels municipis Educació s’ha basat en la demanda d’escolarització concertada, acreditada mitjançant informes propis o derivats dels processos d’admissió. De fet, hi ha algunes localitats en les quals no existeix aquesta oferta avui dia. Quant a València ciutat, encara que no ha transcendit la parcel·la triada, Català ja va anunciar que no serà, com temien els pares, la del col·legi 103 de l’avinguda de França, actualment en barracons. I és que es donaria un problema jurídic si s’utilitzara el terreny doncs va ser cedit per a la construcció d’una escola pública.

Anuncis

L’arranjament escolar, junt amb la retallada de les plantilles de mestres, suposa un nou colp dur a l’educació pública valenciana.

Els sindicats docents de la Mesa Sectorial d’Educació, STEPV,  FE CCOO PV, CSI·F, ANPE i FETE-UGT-PV, han realitzat una roda de premsa aquest matí per valorar la pretensió de la Conselleria d’Educació de retallar les plantilles de primària i per informar de la convocatòria de mobilitzacions per al proper dijous 31 de gener.

Concentracions: el proper dijous 31 de gener, a les 18 h, a Alacant, Castelló i València

Cal recordar que tant el professorat com l’escola pública fa uns quants anys que estem patint retallades socials, de personal i salarials. Des del curs 2010, el sistema educatiu valencià ha suportat una retallada de més de 5.000 llocs de treball, cosa que suposa prop del 10% de la plantilla total del sistema públic. Els objectius previstos són suprimir 5.000 llocs de treball més. De forma que es passaria de 55.000 professors i mestres a 45.000, amb el impacte que això suposarà tant per a l’economia com per a la qualitat de l’ensenyament.

Després de la retallada de professorat de secundària i d’FP dels cursos anteriors i de l’increment de la ràtio, ara la proposta de la Conselleria implicarà la supressió d’almenys 400 mestres, com ha reconegut la mateixa Conselleria. Aquesta retallada augmentarà considerablement per l’aplicació de l’arranjament escolar que vam conéixer ahir per l’augment generalitzat de les ràtios a 30. Per exemple, un centre de 12 unitats perd una unitat de primària. Cal suprimir, per tant, un mestre per l’arranjament. Però, a més, perd un altre mestre de primària per les plantilles. Per tant, desapareixen dos mestres de primària en total, quan amb les plantilles actuals només caldria suprimir-ne un per l’arranjament.

Els sindicats docents insten la Conselleria perquè òbriga un procés real de negociació per adaptar les plantilles a les necessitats dels centres, i que no comporte la supressió de cap lloc de treball.

Recordem, a més, la convocatòria de concentracions del proper dijous 31 de gener, a les 18 h, davant les seus de les direccions territorials d’Alacant i Castelló, i de la Conselleria d’Educació, a València.

Especifiquen les especialitats de primària en l’oferta pública d’ocupacióAhir dimecres ha tingut lloc la Mesa Sectorial per a tractar el decret d’admissió d’alumnat (districte únic) i la Mesa Tècnica per a tractar la nova ordre de plantilles d’Infantil i Primària i l’oferta pública d’ocupació entre altres temes.

Quant al primer tema, el del districte únic, no hi ha pràcticament novetats respecte a la Mesa Tècnica, Conselleria insisteix en implantar el districte únic sota el fals argument de la llibertat d’elecció dels pares i mares. S’avança així al que preveu la LOMQE quant a la possibilitat que els centres puguen acollir-se a plans de qualitat i a especialitzacions curriculars que permetran la selecció d’alumnat i de professorat.

Per a STEPV, totes aquestes accions serviran per a potenciar l’ensenyament concertat (de fet, el districte únic és una reivindicació històrica de la patronal) i per a classificar els centres públics d’acord amb el rendiment i la condició social de l’alumnat, trencant així un dels pilars bàsics de tot sistema educatiu que és la lluita contra la desigualtat social.

És per això que STEPV ha exigit, novament, la retirada del nou decret i l’obertura d’una negociació per a aconseguir l’objectiu de l’equilibri en la distribució de l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Quant a les plantilles d’Infantil i Primària, la Conselleria ha informat que la proposta respon bàsicament a l’aplicació del nou Decret de plurilingüisme que, com ja va denunciar STEPV, no compta amb suficient professorat format en anglés per aplicar-se. A continuació l’administració ha confirmat que se suprimeixen uns 400 llocs de treball, fonamentalment conseqüència de la retallada d’un mestre per centre en els que tenen entre 12 i 17 unitats.
STEPV no accepta aquesta retallada ni que l’aplicació del decret de plurilingüisme siga a costa d’altres especialitats, sobre tot primària.

En tot cas, si es necessita professorat per aplicar el plurilingüisme, s’haurien d’ampliar les plantilles i no fer una redistribució de la plantilla a la baixa, eliminant llocs de treball. A més, tampoc no es garantirà l’aplicació del pluriligüisme ni l’atenció a la diversitat perquè aquestos especialistes s’hauran de dedicar també a fer tutoria de primària.

El Sindicat tampoc està d’acord amb la manera en què s’està negociant, sense temps per a consultar al professorat ni perquè els claustres analitzen la documentació. És per això que el sindicat convocarà assemblees de professorat la setmana que ve per analitzar el document i recollir propostes.

Quant a l’oferta pública d’ocupació, la Conselleria ha especificat les especialitats d’Infantil i Primària i ha anunciat que les especialitats de secundària que s’ofertaran pertanyen totes a Formació Professional, però no han especificat més. Quant a les especialitats de Professorat Tècnic de Formació Professional, tampoc han especificat les especialitats que s’ofertaran.

En el cos de mestres, la distribució de les 240 per especialitats és:

– Educació Infantil: 50
– Anglés: 70
– Ed. Física: 20
– Música: 20
– Audició i Llenguatge: 50
– Pedagogia Terapèutica: 30

(més…)

La Conselleria ha convocat una Mesa Tècnica i una Sectorial per a dimecres 16 de gener. En la Sectorial es tractarà el decret d’admissió d’alumnat tractat el dia 2 de gener. En la Tècnica es tractarà la modificació de les plantilles d’Infantil i Primària i altra normativa que en depén com l’arranjament escolar (que ja va passar per mesa en desembre) i un nou procediment de recol·locació dels mestres (negociat en juliol). També es renegociaran dues normes per introduir canvis (selecció de direccions i cobertura de les baixes del professorat plurilingüe) i l’oferta pública d’ocupació docent.Conselleria d'Educació

Aquests canvis de les plantilles, que es pretenen posar en marxa l’1 de setembre de 2013, es fan amb el concurs en marxa

Tota aquesta normativa ha estat enviada aquest matí als sindicats, amb la qual cosa no hi haurà temps material perquè els claustres estudien i discutisquen temes tan importants com les plantilles d’infantil i primària, que es modifiquen bàsicament per imposar un decret plurilingüisme que no compta amb el suport de la Comunitat Educativa.
STEPV considera que aquestes formes d’encarar una negociació tant important i complexa no es pot fer així, sense marge per estudiar la documentació, discutir-la en els claustres i en les assemblees de professorat i amb la Comunitat Educativa. A més, la LOMQE també comportarà una modificació de les plantilles si s’aprova tal i com està i, per tant, s’haurà de reobrir la negociació de les plantilles.
A més, no hi ha cap increment de plantilla sinó una mera reorganització de les especialitats. És a dir, desapareix l’especialitat de Mestre de Francés, que serà absorvida per Primària i es reforçarà la presència de mestres d’anglés i de Pedagogia Terapèutica, com ha anunciat aquests dies la Conselleria en els mitjans de comunicació. Les propostes presentades per Educació suposaran un reordenació de professorat i la mobilitat d’un nombre important d’aquest.
Recordem que tots aquests canvis de les plantilles d’Infantil i Primària, que es pretenen posar en marxa l’1 de setembre de 2013, es fan amb el concurs de trasllats en marxa i, per tant, des del punt de vista del Sindicat, afectaran els drets tant del professorat que està participant en el procediment com del qui no ho ha fet perquè no s’havia anunciat cap modificació en les plantilles fins ara.
Quant a l’oferta pública d’ocupació, el Sindicat proposarà la necessitat de recuperar les condicions laborals del professorat interí, afectat greument pel decret Vela, recuperar les plantilles perdudes aquests anys i l’accés diferenciat del professorat interí en la convocatòria d’oposicions.  I a partir d’ací estudiar les necessitats del sistema educatiu. El sindicat sempre ha condicionat la negociació de l’Oferta d’Ocupació Pública a l’existència d’un Pla d’Estabilitat que garantisca els llocs de treball del profesorat interí, i que les oposicions no es limiten a ser un canvi d’unes persones per unes altres. L’oferta pública d’ocupació també està pensada, segons declaracions de la Conselleria d’Educació, per a poder aplicar el decret de plurilingüisme i no té en compte la resta de necessitats del sistema educatiu.STEPV (més…)

La Comunitat Valenciana convocarà 300 places docents per al pròxim curs. Per a concórrer caldrà acreditar el nivell mitjà de valencià i es prevaldrà el coneixement d’anglès
oposicions 1
La Comunitat Valenciana convocarà per al pròxim curs 300 places de personal docent en els nivells de Primària –la majoria d’elles– i de Secundària. Llengua Estrangera (Anglés), Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge seran les especialitats prioritàries. Per a poder presentar-se a les proves, els aspirants hauran d’acreditar el nivell de mitjà de valencià. Quant al coneixement de llengua anglesa, la Conselleria d’Educació prevaldrà en la fase de concurs el coneixement d’aquest idioma, que serà valorat per primera vegada de forma específica.

Així ho ha anunciat la consellera d’Educació, Cultura i Esport, María José Catalá, després de la reunió que ha mantingut aquest dijous, acompanyada del seu equip directiu, amb el president de la Generalitat, Alberto Fabra, per a abordar les línies estratègiques de treball d’aquest departament durant 2013.

Una d’elles, segons ha avançat Català, és la “convocatòria oposicions enguany, corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació (OPE) de 2013 per a cobrir prop de 300 places per a l’ingrés –el pròxim mes de setembre– en els cossos de professors”. Aquesta convocatòria atendrà de manera especial les necessitats de mestres de l’especialitat d’anglès per a “donar resposta a la demanda social d’aquest idioma i engegar el nou model de plantilles docents de Primària”, ha asseverat.

La Conselleria preveu publicar la convocatòria del concurse oposició el pròxim mes de febrer, i les proves es realitzarien en el mes de juliol d’aquest mateix any. La convocatòria contemplarà tant el torn lliure, com de discapacitats, així com la promoció interna.
oposicions
Amb la publicació de la OPE, la Generalitat pretén “donar estabilitat a la plantilla, triar als millors, reforçar les plantilles en punts com el coneixement d’anglès i formació professional i continuar apostant per una educació de qualitat”, ha argumentat Català.

La responsable de política educativa ha afegit que les oposicions “suposen un estímul per a l’actualització permanent de coneixements dels interins” i permetran complir amb la taxa de reposició d’efectius que estableix en un 10% el percentatge de vacants per jubilació produïdes en l’últim any que poden ser cobertes.

Durant la reunió amb el ‘president’, s’han posat sobre la taula també altres qüestions i iniciatives en matèria educativa. La consellera ha ressaltat l’aposta pel plurilingüisme, el Pla de Xoc contra el Fracàs Escolar, el nou decret d’admissió de l’alumnat que s’engegarà el pròxim curs i els Centres d’Iniciativa Social (CIS).

De la mateixa manera, Català ha traslladat a Fabra l’interès del seu departament a mantenir les ajudes socials i a potenciar les beques universitàries. També ha al·ludit a “l’aposta per la Formació Professional Dual, en la qual els alumnes combinen classes teòriques amb pràctiques en empreses”.

examen opos
“CONSERVATORI D’ESPANYA”

En la trobada s’han presentat a més els principals eixos d’actuació de la Generalitat en política cultural. En aquest sentit, Català ha definit a la Comunitat com el “conservatori d’Espanya” i ha considerat que “hi ha un mapa d’ensenyaments musicals que cal fer”.

Finalment, i preguntada pels mitjans per la relació amb els sindicats, la representant del Consell ha subratllat que està mantenint una “interlocució molt regular” i ha computat unes 75 reunions. “Però també és cert –ha precisat– que quant a llibertats sindicals, mentre continue la situació econòmica actual, els ajustos necessaris en educació i els que demanem a les famílies, pensem que no podem donar cap extra”. “Seguim una política rigorosa d’alliberats sindicals , totalment ferma i que compleix la llei”, ha acabat.

La consellera va sol·licitar ajuda al Consell Valencià de Cultura en la “definició” de l’ens CulturArts
Català
La consellera d’Educació, María José Català, no ha traçat encara les línies mestres de la seua política en Cultura, la nova àrea competencial que se li va encomanar el dia 11 de desembre amb l’última remodelació del Consell; però els seus gestos i declaracions fins avui apunten a la cerca d’avals per a justificar un cert canvi de rumb respecte a la seua predecessora, Lola Johnson, que no acaba de definir-se.Servisquen d’exemple alguns passos significatius. Després de reunir-se amb el Observatori dels Arts Escèniques; reconèixer a Estellés en la visita realitzada a l’exposició dedicada al gran poeta valencià, i deixar clar l’interès pel patrimoni cultural vinculat a l’Església, ahir la consellera va cercar el suport del Consell Valencià de Cultura (CVC) en una reunió en la qual va fer alguns encàrrecs i va mostrar el seu respecte per les aportacions de l’òrgan consultiu que presideix Grisolía.Encàrrecs com el de col·laborar en la “definició” de CulturArts, precisament en el mateix dia que es publicava en el Diari Oficial (DOCV) el reglament d’organització i funcionament d’aquest holding que aglutina a diferents organismes i fundacions culturals de la Generalitat. Col·laboració també en la commemoració d’efemèrides imminents, com les de Sorolla o Jorge Juan. I també ajuda per a “fer la millor política cultural a la Comunitat Valenciana”.

“Català va fer l’ullet majúscul al CVC en assumir sense reserves el mateix títol de l’informe crític que aquest òrgan va aprovar al novembre malgrat l’oposició o l’abstenció de la majoria dels consellers proposats pel Partit Popular. “Hem d’anar cap a un nou paradigma cultural”, va dir després de reunir-se amb els consellers en la seu de la calle Museu. De molt interessant” va qualificar l’informe, que no tardarà a ser publicat, i va afegir: “Aquesta conselleria està treballant de forma conscient amb aqueixes veus que ens diuen que és moment d’un canvi”.

Grisolía va aventurar que “va a haver-hi una relació directa com mai hi ha hagut entre la Conselleria de Cultura i el CVC”. Gens menys. I els consellers van manifestar la seua intenció de crear una comissió d’estudi sobre Culturarts, amb el ja aprovat reglament com a base, encara que no va faltar qui va subratllar la paradoxa que se’ls consulte sobre el consorci quan “el quiosquet està muntat”, la qual cosa no deixa de ser també una crítica cap a l’anterior consellera, en el mandat de la qual es va gestar un projecte. de manera que en més d’una ocasió Català s’ha declarat condicionada per un decret llei que ja estava aprovat quan ella va assumir el càrrec.

Mentrestant, el desconcert regna en la majoria de les dependències —“unitats” es diuen en el reglament— del holding, on treballen sense pressupost definit i alguns afirmen que l’important s’ha quedat sense reglamentar. La qual cosa, ben mirat, tenen l’avantatge que ofereix al Consell Valencià de Cultura un marge clar de treball per a la “definició” del projecte que la consellera li han encarregat. Açò sí, sempre que es treballe amb certa rapidesa, ja que Català preveu que la direcció general estiga nomenada abans d’acabar aquest mes. I el diumenge sense anar més lluny afirmava en una entrevista en Abc que “no té per què ser” Inmaculada Gil-Lázaro, l’exdirectora de Teatres de la Generalitat. (més…)

La Conselleria d’Educació no contempla convocar places noves en 2013 i no està pressupostat
Català
Un any més, el Consell s’acollirà al reial decret d’ajustos per a no crear oferta d’ocupació pública i no convocar oposicions entre el professorat d’Infantil, Primària i Secundària en 2013. A diferència d’altres autonomies com Murcia, Castila-La Manxa, Castella i Lleó o Madrid i la Rioja -tots ells del Partit Popular-, la Comunitat Valenciana no contempla realitzar aquest procés que tampoc està previst en els seus Pressupostos Generals. Així, ho va confirmar ahir una portaveu de la Conselleria d’Educació.En canvi, els cinc governs autonòmics citats han comunicat ja al ministre d’Educació, José Ignacio Wert, la seua intenció de dur a terme aquesta convocatòria. Algunes comunitats, com la de Múrcia, ha optat per acumular part de l’oferta d’ocupació pública regional per a enguany concentrant-la en l’àmbit educatiu, aprofitant les possibilitats que ofereix la normativa estatal i regional i complint amb el límit màxim de la taxa de reposició per jubilació del 10 per cent. En tota, trauran unes 180 places d’Infantil i Primària.El sindicat CSIF-CV va reclamar ahir a la conselleria que convoque en 2013 oposicions i “oferisca totes les places que el sistema educatiu valencià necessita” seguint “el deixant d’altres comunitats”.Aquesta organització lamenta que els pressupostos de 2013 de la Generalitat “no contemplen partida per a convocar oferta pública d’ocupació en Educació. És una atac directe al personal interí, àmpliament castigat per les retallades” assenyalen.

“No se’ls va adar opció a presentar-se a les oposicions per a ocupar les places que deixen vacants els funcionaris que es jubilen. No suposa un increment del cost del personal ja que en l’actualitat aquestes places estan ocupades per interins” assenyalen.

Per la seua banda, FETE-UGT informa que la Sindicatura de Comptes de 2011, coneguda aquest Nadal, arreplega que en tres anys s’han acomiadat a 3.756 professors valencians al que cal unir els 1.300 de 2012. En total, serien uns 5.000, el 10 % de la plantilla.

Una representació dels directors dels tretze centres superiors d’ensenyaments artístics que hi ha a la Comunitat Valenciana van tenir ahir una intensa jornada de reunions amb diputats del PSPV-PSOE i EUPV.

Els directors reclamen el reconeixement oficial de grau dels seus ensenyaments superiors, que no està arreplegat en l’actual Llei Orgànica d’Educació (LLOE), si no en un decret posterior, i tampoc s’inclou en la nova Lomce.

En la seu socialista, es van entrevistar amb la diputada Pilar Sarrión i el responsable en matèria d’educació del partit, Miguel Soler. Tots dos van mostrar el seu respatler al fet que la futura Lomce incloga el reconeixement de grau pel que demanaran que en el redactat del projecte es contemple.

La síndica en les Corts, Marga Sanz, i el diputat de EUPV-Els Verds en el Congrés, Ricardo Sixto, s’adhereixen a la petició dels centres. “Demanem a la consellera que actue i que defense davant el ministre Wert aquesta consideració, com fins ara, i no recule davant les imposicions del Govern central”, va afirmar. (més…)