Archive for the ‘Educació’ Category

Conselleria proposa una oferta d’ocupació per a 2018 i 2019. El Sindicat STEPV també fa propostes de millora del decret d’inspecció

STEPV
La Mesa Sectorial ha tractat l’Oferta Pública d’Ocupació (OPO) i la proposta de nou decret d’inspecció. Quant a l’OPO, la Conselleria d’Educació ha proposat no convocar oposicions en 2017 (excepte les ja compromeses en l’oferta del curs passat de les especialitats d’FP i Art i Disseny) i acumular les places en 2018 i 2019. També ha proposat convocar places només del cos de mestres en 2018 i places només de la resta de cossos en 2019.

Per a STEPV el sistema de concurs oposició és un filtre per la càrrega subjectiva que comporten les proves de la fase d’oposició

STEPV s’ha mostrat favorable a la proposta de no convocar oposicions en 2017, com ja vam demanar el curs passat respecte a la convocatòria de 2016, per tal de treballar propostes que garantisquen la consolidació del professorat interí.

En eixe sentit, el Sindicat ha proposat aplicar la Disposició Transitòria Quarta de l’EBEP (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic) pel qual es poden aplicar processos de consolidació de les places ocupades per personal interí. A més, també ha proposat que aquests processos de consolidació es realitzen a través d’un concurs de mèrits, cosa que també permet l’EBEP en l’article 61.

Aquesta proposta està justificada per l’Acord de legislatura en el marc de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública signat, entre altres sindicats, per Intersindical Valenciana. En l’esmentat acord es reconeix, també per a l’àmbit educatiu, que els nivells de temporalitat en la funció pública “ha escalat fins nivells inacceptables que podrien arribar a comprometre la qualitat del servei públic”. En el mateix acord, s’inclou la possibilitat d’activar processos de consolidació d’ocupació temporal previstos en l’EBEP per tal d’aconseguir aquesta finalitat, és a dir, la reducció de la temporalitat a un màxim del 10%. Actualment, la taxa de temporalitat en el sector educatiu està per damunt del 20%.

Per a STEPV el sistema de concurs oposició és un filtre per la càrrega subjectiva que comporten les proves de la fase d’oposició, a la qual cosa s’afegeix el poc temps que tenen els tribunals per atendre totes les persones aspirants en igualtat de condicions, la qual cosa provoca que en molts casos no s’apliquen els criteris de mèrit i capacitat que regeixen la convocatòria d’oposicions. Per això, STEPV ha fet la proposta de consolidar el professorat interí mitjançant els procediments previstos en la normativa en vigor, alhora que continuarà treballant per modificar el Reial Decret d’accés i ingrés a la funció pública docent, per incloure l’accés diferenciat com a fórmula per accedir a la docència.

Quant a les oposicions de les especialitats d’FP i Art i Disseny, que estaven contemplades en l’oferta de l’any passat, la Conselleria les convocarà perquè ja estan pressupostades i compromeses. STEPV ha proposat que s’aclarisquen els requisits específics per a les oposicions d’Art i Disseny quant a l’exigència de titulacions per a acreditat la capacitat de tutel•la de les investigacions de l’alumnat, ja que el Sindicat interpreta que no és obligatori aquest requisit en Art i Disseny i provocaria que molts docents no puguen presentar-se a les oposicions per no tindre aquestes titulacions (màster en ensenyaments artístics, DEA o doctorat).

La Conselleria s’ha compromés a convocar pròximament una comissió de treball per analitzar les propostes plantejades i buscar acords.

Quant al decret d’inspecció, STEPV ha traslladat a la Conselleria les propostes d’ADIDE (Associació d’Inspectors i d’Inspectores d’Educació) i, a més, ha fet una sèrie de propostes de millora del document.

Anuncis

Un any més la plataforma «Castelló per la Llengua», nascuda de la voluntat de coordinació dels esforços de tot un conjunt de partits, sindicats, associacions i col·lectius de Castelló de la Plana per tal d’aconseguir la normalització del valencià, organitza un seguit d’actes per tal de commemorar la signatura de les Normes de Castelló, l’any 1932.

unnamed

Us passem tot seguit el programa d’activitats i us animem a participar-hi!
Actes previs

Dissabte 10 de desembre
Ruta urbana “Escenaris de la llengua. Castelló, segle XX”
11h | Eixida des de la Glorieta del Carrer de la Trinitat (cantó Jover)
Passejada pels principals escenaris de la història del valencià durant el segle XX a la ciutat de Castelló.
Organitza: Acció Cultural del País Valencià amb la col·laboració de Castelló per la Llengua

Dimarts 13 de desembre
Taula rodona: “Al País Valencià, podem viure sense el valencià?”
19h | Sala d’actes de la Casa dels Caragols (Carrer Major, 78)
Amb la presència de:

Tania Baños (Alcaldessa de la Vall d’Uixó)
Dariana Groza (coordinadora del Voluntariat pel Valencià d’Escola Valenciana)
Benjamín Escriche (Alcalde de Soneja)
Presenta i modera Toni Vizcarro (membre de Col·lectius per la Llengua i la Cultura de Castelló-Escola Valenciana i de Castelló per la Llengua)
Organitza: Castelló per la Llengua

Dijous 15 de desembre
Taula rodona: “La competència lingüística en la funció pública”
19h | Sala d’actes de la Casa dels Caragols (Carrer Major, 78)
Amb la presència de:

Ferran Puchades (Secretari Autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Generalitat Valenciana)
Toni Gisbert (coordinador d’Acció Cultural del País Valencià)
Jaume Garcia (tècnic de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Castelló de la Plana)
Presenta i modera Maria Nebot (membre de Castelló per la Llengua)
Organitza: Castelló per la Llengua
Acte central
Dissabte 17 de desembre | Plaça Major
11h Obertura de la fira d’entitats i inici de l’animació infantil
11-12h Taller de dimonis amb Botafocs
12-13h Taller i exhibició de Conlloga Muixeranga de Castelló i Muixeranga de Xàtiva
13h Acte commemoratiu: 84 anys de les Normes de Castelló
14h Dinar popular
16h Actuació de Miquel Gil

Enllaçats per la llengua (ExLL)

Aquell dissabte, a més a més, la xarxa d’entitats Enllaçats per la llengua (entre les quals està STEPV-IV) celebrarà la seua reunió plenària anual a la seu castellonenca de l’STEPV (c/ Marquès de Valverde, 8). En aquesta reunió es farà un repàs de totes les campanyes, trobades i activitats desenvolupades durant l’exercici, especialment de l’espai de comunicació en català i les seues darreres novetats, així com de l’ampliació de la xarxa a altres col·lectius. Per últim, es proposaran també accions encaminades a la unitat i l’ús social de la llengua en cadascú dels territoris de parla catalana, tal i com marca la Declaració d’Elx impulsada per ExLL a l’octubre a la capital del Baix Vinalopó.

Posteriorment, a les 13.00 hores, ExLL participarà en l’acte central de la commemoració de les Normes de Castelló, amb un breu parlament sobre l’espai audiovisual comú en llengua catalana a càrrec del president de l’Associació Amics de la Bressola, Aleix Andreu.

Teories Psicoanalítiques

Posted: 20 Octubre 2016 in Educació
Etiquetes: ,

TEORIES PSICOANALÍTIQUES

No és la raó la que guia a l’home, és l’emoció”

 

-El xiquet està construint-se la seua identitat personal.

 

-Hem de saber interpretar les emocions i sentiments dels xiquets.

 

-Hem de proporcionar contextos adequats.

 

-Tres espais: motriu, simbòlic i representatiu. La psicomotricitat crea contextos favorables.

 

-L’expressivitat motriu és la manifestació de la totalitat corporal.

 

-Incorporar la pràctica psicomotriu en el currículum escolar.

 

-Buscar el nostre equilibri emocional per relacionar-nos amb els xiquets i famílies.

 

-No deixar-nos arrossegar per les dinàmiques negatives.

 

-No podem solucionar tots els conflictes.

Teories de l’aprenentatge

Posted: 6 Octubre 2016 in Educació
Etiquetes: , ,

IDEES DE CADA TEORIA

1.- L’escola nova:

– resposta a un model d’escola tradicional o clàssica.

– inadequació a la realitat, divorci entre l’escola i la vida.

– educa la personalitat individualista, competitiva.

– trenca amb l’autoritarisme i les exigències de submissió i ensinistrament de l’escola clàssica.

– sorgeix a Europa a finals del s. XIX.

– es fomenten els mètodes o formes de fer sobre els continguts.

– es prioritza l’activitat pràctica enfront de la reflexió teòrica.

2.- L’escola marxista:

– apareix al final del segle XIX i l’inici del XX.

– les escoles no són institucions aïllades, sense conexió amb l’entorn polític, cultural i econòmic.

– difusió, construcció i control dels continguts.

– la crítica en l’educació com a motor de canvi social.

– no hi ha cap tipus de persona i societat millor que una altra.

3.- Teories reproduccionistes:

– sorgeix a principis del segle XX.

– influïdes pel marxisme.

– connectades íntimament amb el context polític, cultural i econòmic social.

– l’escola és l’aparell ideològic de l’estat.

– audiència obligatòria i gratuïta, composta per la totalitat dels xiquets.

– sistema d’ensenyança francés.

4.- Teories de la resistència:

– també anomenades de l’oposició.

– superar les posicions pessimistes de les teories de la reproducció.

– analitzen la producció escolar.

– relacions entre l’escolarització i l’estat.

– posen més atenció en el paper del conflicte i la contradicció.

– pedagogia crítica al si d’una pràctica educativa alliberadora.

– l’escola és lloc on les coses es produeixen.

5.- Teories antiautoritàries:

– desenvolupament d’una escola no autoritària.

– supressió de la institució escolar per la seua ineficàcia per a aconseguir formar adequadament a l’ésser humà.

– es substitueix l’escola per xarxes educatives.

– l’individu accediria lliurement a l’educació.

– rebuig a la figura autoritària del mestre.

– l’abolició del monopoli del coneixement.

– l’organització democràtica i assembleària de l’escola.

– possibilitat d’analitzar els problemes individuals i conflictes socials.

– la llibertat com a principi, medi i fi.

 Com hem vist els diversos currículums i les recomanacions europees ens deixen ben clar que els nostres alumnes han de ser capaços oralment i per escrit, i que per això, cal que adquirisquen les habilitats lingüístiques. Malauradament, els docents no sempre incidim de manera igual en totes les habilitats i normalment, les habilitats escrites sempre ocupen més lloc en les nostres programacions i en el nostre treball a l’aula.

Això és ben clar i “normal” si tenim en compte que arrosseguem un sistema educatiu on tradicionalment s’incidia poc o gens en l’oral. En part perquè tant les llengües estrangeres com les ambientals, seguien un enfocament tradicional basat en l’ensneyament de la gramàtica i poc enfocat a la comunicació. Sabem però que hem de formar alumnat competent, una de les competències bàsiques és la comunicativa i per a tal fi haurem d’adoptar un enfocament comunicatiu. Haurem de proposar situacions en la mesura que puguem reals amb objectius concrets, amb produccions finals reals.

D’altra banda, tampoc comptem amb models. Sabem com hem d’ensenyar l’escrit però no l’oral, perquè sovint no fem sinó reproduir el paper dels nostres mestres. Ens calen, doncs, models, per a programar i desenvolupar el treball de l’oral a l’aula.

Aquesta necessitat és més gran, si cap, en valencià ja que els nostres alumnes no tenen tants models, fora de l’aula, com en altres llengües com el castellà. Fins i tot, en zones on el valencià és la llengua ambiental predominant, els alumnes que tindran molts models de registre col·loquial en situacions informals, els serà complicat escoltar models d’altres àmbits on calga utilitzar un registre estàndard o especialitzat. En l’àmbit dels mitjans de comunicació, de la política, cultura, cinema…

A l’hora de treballar l’oral, cal tenir en compte dues coses:

· l’oral és una destresa o macrohabilitat que n’integra moltes altres. Per tant, caldrà planificar el treball des d’esta perspectiva

· seqüenciar el treball de l’oral, planificar i no treballar-lo d’una manera aïllada. D’acord amb el que ens proposa Joaquim Dolz, cal dissenyar una seqüència amb una situació comunicativa inicial, una producció inicial, diversos tallers i la producció final.

VINE DE VOLUNTARI/ÀRIA!

Posted: 17 Març 2016 in Educació
Etiquetes: ,

riego4 peqQuè podem oferir-te com a voluntari/ària?
El Projecte Primavera Educativa ofereix en coordinació amb la FEM (Fundació Esportiva Municipal) als voluntaris/àries que s’incorporen activament, els serveis següents:
Uniforme per a la seua identificació.
Formació.
Avituallament.
Assegurança de responsabilitat civil i d’accidents.
Certificació de participació com a voluntari/ària de la #primaveraeducativa.
Descomptes per al Bioparc i CAC (Ciutat de les Arts i les Ciències)

** Aquells voluntaris/àries que continuen realitzant serveis en altres esdeveniments amb FEM també gaudiran de descomptes a: Fun on Ice, Interesport, McDonald’s, Hotels Sidorme (sorteig d’una nit d’hotel), etc.
I l’obtenció de crèdits oficials mitjançant un conveni de col·laboració amb la Universitat de València, la Nau Gran i la UCV (Universitat Catòlica de València)

Voluntariat Primavera Educativa
Per assegurar el correcte desenvolupament i coordinació de les activitats de l’esdeveniment, s’ha creat una borsa de voluntariat a la qual es pot accedir per mitjà d’aquesta mateixa pàgina web.
L’objectiu d’aquesta proposta és:
Coordinar les activitats que es desenvolupen i formen part del programa.
Realitzar els processos de selecció corresponents amb l’objectiu d’establir un catàleg de llocs segons els nivells de responsabilitat.
Donar una formació general de continguts amb una àmplia explicació de l’organització de l’esdeveniment en col·laboració amb FEM.

Com puc ser voluntari/ària de la #primaveraeducativa?
No fa falta ser docent ni tindre relació amb l’àmbit educatiu. Només és necessari ser major de 16 anys i creure en la idea que “TOTA LA SOCIETAT EDUCA”.
Per participar-hi com a voluntari/ària, hauràs d’omplir la sol·licitud que trobaràs a la web de Primaveraeducativa.
En funció del teu perfil podràs participar en l’organització i coordinació de l’esdeveniment, segons nivells de responsabilitat i amb un curs previ de formació totalment gratuït.
Per a tot açò serà necessari que signes el compromís de voluntari/ària.
Una vegada inscrit/a, et convocarem a una formació aproximadament un mes abans de l’esdeveniment.

Vine amb el teu alumnat!
Si vols vindre de voluntari/ària amb els teus alumnes majors de 16 anys, envia un correu a primaveraeducativa@gva.es amb les teues dades de contacte (nom i cognoms, telèfon i correu electrònic) i t’explicarem els passos que has de seguir.

Uns 2.000 docents i representants de la comunitat educativa han assistit a les Arts per a participar en Edusiona’t, la jornada sobre innovació i qualitat educativa que ha organitzat la direcció general de Política Educativa.

0-edusionat02

A la jornada ha assistit el conseller d’Educació Vicent Marzà, que ha apuntat que “les grans transformacions en Educació es fan de manera col·lectiva, i per això estem hui ací”. A més, ha afegit, que la comunitat educativa ha d’usar “el seu dit índex per assenyalar allò que creuen que s’està fent malament i, a més, usar els altres nou dits per treballar per la educació basant-se en allò que es fa bé. Açò, només s’aconsegueix mirant-nos i analitzant-nos”.

Seguidament César Bona, docent i finalista als premis Global Teacher Prize 15, ha realitzat una ponència en què ha destacat que “un adult que no recupere el xiquet que va ser, mai no podrà comprendre els seus xiquets”, referint-se a l’alumnat. També ha donat consells basats en el seu mètode participatiu i la seua experiència per tal de canviar l’educació, destacant que “l’educació ha de ser il·lusió, perquè cada dia que un docent està amb xiquets està posant un gra d’arena en una millor societat per al futur”.

Hilari Garcia, professor de valencià i director de l’Orquestra Filharmònica de València, ha aprofundit en la necessitat de la música en el sistema educatiu i la formació de cada persona. En aquest sentit ha assegurat que “la formació musical forma ciutadans que se senten part d’una comunitat, perquè la música necessita molt de treball individual, però també molt de col·lectiu”.

Finalment, Mar Romera, presidenta de l’Associació Pedagògica Francesco Tonucci, ha parlat de l’educador com a guia i ha criticat la sobreprotecció que impedeix el creixement personal de l’alumne. “L’escola està per a treballar el que no es dóna de manera natural i és això el que s’ha de desenvolupar” ha afirmat. En acabant, ha conclòs que “els alumnes necessiten amor i límits suficients per a poder desenvolupar la seua emoció i la raó. Per això, diu, “una altra escola és possible, una escola que s’assemble més a la de Harry Potter que a la de la LOMQE, perquè el joc i la imaginació és un dret de l’infant”.

Per tancar l’acte, el director general de Política Educativa, Jaume Fullana, ha destacat que “Edusiona’t no és una proposta aïllada sinó que forma part del compromís de la conselleria d’acostar-se a la comunitat educativa” i ha afegit: “les claus de l’èxit escolar sou vosaltres i la vostra feina l’èxit de la nova escola valenciana que estem creant”.

Les associacions educatives participants han pogut exposar la seua feina als estands habilitats per tal que la comunitat educativa puga adherir-se i conèixer les seues propostes.

(més…)